Hướng dẫn thao tác trên bàn phím biến tần ls ig5a

1.  GIAO DIỆN BÀN PHÍM BIẾN TẦN LS (IG5A):

 • Đèn “SET”:Khi đèn này sáng biến tần LS  (IG5A) cho phép cài đặt chương trình.
 • Đèn “RUN” :Khi đèn này sáng  biến tần LS (IG5A) báo đang ở chế độ hoạt đông.
 • Đèn “FWD”: Khi đèn này sang biến tần LS(IG5A) báo đang chạy thuận.
 • Đèn “REV”: Khị đèn này sáng biến tần LS (IG5A) báo đang chạy nghịch.
 • Nút “RUN”: Khi nhấn vào nút này biến tần LS (IG5A) cho phép motor chạy (ở chế độ keypad).
 • Nút “STOP”: Khi nhấn vào nút này biến tần LS (IG5A) cho phép motor dừng (ở chế độ keypad).
 • Nút “ENT”: Khi nhấn vào nút này biến tần LS (IG5A) sẽ xác định thông số cài đặt.
 • Nút   (Λ)   : Khi nhấn vào nút này biến tần LS (IG5A) sẽ tăng giá trị cài đặt.
 • Nút   (V)   : Khi nhấn vào nút này biến tần LS (IG5A) sẽ giảm giá trị cài đặt.
 • Nút    (>)  : Khi nhấn vào nút này biến tần LS (IG5A) sẽ di chuyển con trỏ sang phải.
 • Nút    (<)  : Khi nhấn vào nút này biến tần LS (IG5A) sẽ di chuyển con trỏ sang trái. 
 
 
2. CÁC NHÓM LỆNH CỦA BIẾN TẦN LS IG5A

Drive group: Khi vào nhóm này biến tần LS  (IG5A) sẽ  cài đặt các thông số như tần số, thời gian tăng (acc), thời gian giản (dec). . .

 - FU group1: Khi vào nhóm này biến tần LS  (IG5A) sẽ cài đặt các thông số có chức năng điều chỉnh tần số, điện áp . . . .

- FU group2: Khi vào nhóm này biến tần LS  (IG5A) sẽ cài đặt thông số cho ứng dụng PID, thông số motor . . . .

- IO group: Khi vào nhóm này biến tần LS  (IG5A) sẽ cài đặt các thông số chức ngăn ngỏ ra, vào. . . . 

 

3. THAO TÁC CÀI ĐẶT TRÊN BIẾN TẦN LS IG5A:
 

Dùng phím phải (>) trên bàn phím của biến tần LS (IG5A) để xoay các nhóm lệnh.

 

Dùng phím trái (<) trên bàn phím của biến tần LS (IG5A) để xoay các nhóm lệnh

4. THỰC HÀNH DI CHUYỂN TRONG “DRIVE GROUP” CỦA BIẾN TẦN LS IG5A:
 

5. THỰC HÀNH CÀI ĐẶT THÔNG SỐ ACC LÀ 16.0 trên bàn phím biến tần LS IG5A: