Relay trung gian Idec

Relay loại nhỏ RJ1S-CL-D24

102,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại nhỏ RJ1S-CL-A230

135,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại nhỏ RJ2S-CL-D24

110,160 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại nhỏ RJ2S-CL-A230

140,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay 2 cực RM2S-UL-DC24

102,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay 2 cực RM2S-UL-AC24

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Relay 2 cực RM2S-UL-AC220

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Relay 4 cực RY4S-UL-DC24

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Relay 4 cực RY4S-UL-AC24

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Relay 4 cực RY4S-UL-AC220

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Relay 2 cực RU2S-D24

129,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay 2 cực RU2S-A24

138,240 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay 2 cực RU2S-A220

129,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại lớn, 4 cực RU4S-D24

149,040 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại lớn, 4 cực RU4S-A24

157,680 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại lớn, 4 cực RU4S-A220

149,040 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại lớn RH2B-ULDC24

158,760 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại lớn RH2B-ULAC220-240

158,760 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại lớn RH4B-ULDC24

416,880 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay loại lớn RH4B-ULAC220

416,880 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Đế relay cho loại 14 chân dẹp

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Đế relay cho loại 8 chân dẹp

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Đế relay dùng cho RJ2S

68,040 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Đế relay dùng cho RJ1S

60,480 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Đế relay dùng cho RH2B

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Đế relay dùng cho RH4B

137,160 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RH2B-ULAC24

165,240 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RJ1S-CL-A24

113,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RJ2S-CL-230VAC

140,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RJ2S-CL-A24

123,120 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RN2S-NL-A230

102,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RN2S-NL-A24

111,240 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RN2S-NL-D24

102,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RN4S-NL-A230

116,640 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RN4S-NL-A24

124,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RN4S-NL-D12

122,040 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RN4S-NL-D24

116,640 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RR2P-ULAC220

257,040 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RR2P-ULDC24

257,040 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Relay IDEC RU2S-A110

138,240 VNĐ
Đã bao gồm VAT