Biến tần ls ie5 hướng dẫn cài đặt

1. Hình ảnh sản phẩm và mã hàng của biến tần ie5:

2. Sơ đồ nối dây và tín hiệu điều khiển của biến tần ie5:

3. Sơ đồ nối dây động lực của biến tần ls ie5:

 

4. Nhóm thông số và cách thao tác trên ie5:

Các nhóm thông số:

Dịch chuyển giữa các thông số: Tại nhóm thông số chương trình hoặc vận hành nhấn nút SHIFT để chuyển nhóm, dùng phím  Λ V để chuyển sang thông số khác.

5. Ví dụ cài đặt  vận hành cơ bản trên biến tần ie5:

Các bước thao tác trên biến tần ie5 như sau: