Cảm biến Parker

Báo mức nước Parkder JC7-SD-100mm

3,575,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Báo mức nước Parkder JC7-SD-200mm

3,597,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Báo mức nước Parkder JC7-SD-1000MM

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Báo mức nước Parker JC7-SD-300mm

4,785,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Báo mức nước Parker JC7-SD-600mm

5,984,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Báo mức nước Parkder JC7-SD-750MM

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Báo mức nước Parker JC7-SD-1500MM

6,699,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cảm biến báo mức Parker JC7-SL-250MM

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Cảm biến mức nước Parker JC7-SL-1000MM

6,864,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cảm biến báo mức Parker JC7-SH-2500MM

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Cảm biến mức nước Parker JC7-SH-400MM

5,984,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT