Biến tần Schneider

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E công suất 3kW

12,261,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E công suất 4kW

12,564,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610U30N4 công suất 3 kW

27,107,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610U40N4 công suất 4 kW

28,624,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D11N4 công suất 11 kW

36,369,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D15N4 công suất 15 kW

39,150,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D22N4 công suất 22 kW

50,043,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D30N4 công suất 30 kW

68,055,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D37N4 công suất 37 kW

70,877,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D45N4 công suất 45 kW

76,650,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D55N4 công suất 55 kW

115,490,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D75N4 công suất 75 kW

119,079,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610D90N4 công suất 90 kW

128,114,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610C11N4 công suất 110 kW

207,636,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610C13N4 công suất 132 kW

219,931,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV610C16N4 công suất 160 kW

226,784,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320D11N4C

17,150,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320D15N4B

31,528,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320D15N4C

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U02M2B

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U02M2C

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U02M2W

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U02M2WS

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U04M2B

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT