Công tắc/ổ cắm dân dụng New7-G series

Công tắc 2 cực, 32A 250V, màu trắng

153,360 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc 2 cực, 32A 250V, màu vàng

177,120 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ công tắc trung gian 10A màu trắng

87,480 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ công tắc trung gian 10A màu vàng

108,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm Tivi đơn màu trắng

63,720 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm Tivi đơn màu vàng

87,480 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu vàng

77,760 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu trắng

77,760 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu vàng

101,520 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu trắng

95,040 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu vàng

116,640 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu trắng

120,960 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu vàng

144,720 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu vàng

114,480 VNĐ
Đã bao gồm VAT