Biến tần Hitachi

Màn hình cài đặt cho biến tần NES1

253,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NES1-002SB

2,420,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NES1-022SB

3,850,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NES1-004HB

3,355,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NES1-040HB

5,357,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200-004SFC

4,224,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200-037LFU

8,481,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200-150LFU

27,533,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200-004HFC

5,720,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200-015HFC

5,951,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200-030HFC

7,579,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

14,553,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

17,765,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

44,506,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF

66,198,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF

89,507,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF

103,752,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-004HFC

5,533,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-007HFC

5,786,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-015HFC

5,830,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-022HFC

6,886,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-040HFC

7,601,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-055HFC

11,363,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-075HFC

13,013,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-110HFC

16,049,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200N-150HFC

20,735,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-007HFEF3

11,704,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-022HFEF3

12,210,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-040HFEF3

14,784,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-055HFEF3

15,125,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-075HFEF3

15,840,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-110HFEF3

20,064,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-450HFEF3

52,382,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-750HFEF3

107,041,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-900HFEF18

118,888,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-1100HFEF19

141,460,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ700D-1320HFEF20

169,301,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ-P1-00083HFEF

14,300,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ-P1-00175HFEF

15,862,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi SJ-P1-00250HFEF

17,798,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT