Biến tần WJ-C1 Series

Biến tần Hitachi C1-001LFU

5,590,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-001SFC

5,336,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-002LFU

5,590,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-002SFC

5,336,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-004HFC - 0.4kW

6,098,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-004LFU - 0.4kW

5,674,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-004SFC - 0.4kW

5,379,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-007HFC - 0.75kW

6,649,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-007LFU - 0.75kW

6,226,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-007SFC - 0.75kW

6,141,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-015HFC - 1.5kW

6,691,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-015LFU - 1.5kW

7,368,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-015SFC - 1.5kW

7,157,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-022HFC - 2.2kW

7,920,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-022LFU - 2.2kW

8,597,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-022SFC - 2.2kW

7,877,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-030HFC - 3kW

8,554,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-037LFU - 3.7kW

11,646,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-040HFC - 4kW

8,893,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-055HFC - 5.5kW

12,620,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-055LFU - 5.5kW

17,660,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-075HFC - 7.5kW

14,441,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-075LFU - 7.5kW

20,666,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-110HFC - 11kW

17,787,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-110LFU - 11kW

32,652,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-150HFC - 15kW

22,953,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi C1-150LFU - 15kW

37,819,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT