Biến tần Vào 3 Pha 380VAC - Ra 3 Pha 380VAC

Biến tần Schneider ATV320D11N4C

17,150,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320D15N4B

31,528,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320D15N4C

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U04N4B

12,399,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U04N4C

11,191,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U04N4W

4,610,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U04N4WS

4,610,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U06N4B

13,158,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U06N4C

11,324,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U06N4W

4,635,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U06N4WS

4,635,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U07N4B

13,283,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U07N4C

11,435,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U07N4W

4,797,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U07N4WS

4,797,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U11N4B

13,354,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U11N4C

11,634,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U11N4W

5,527,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U11N4WS

5,527,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U15N4B

13,478,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U15N4C

11,892,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U15N4W

6,054,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U15N4WS

6,054,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U22N4B

13,839,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U22N4C

12,874,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U22N4W

6,962,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U22N4WS

6,962,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U30N4B

14,406,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U30N4C

13,047,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U30N4W

7,183,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U30N4WS

7,183,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U40N4B

15,303,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U40N4C

14,168,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U40N4W

7,862,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U40N4WS

7,862,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U55N4B

20,339,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U55N4C

19,956,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U55N4W

9,874,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U55N4WS

9,874,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U75N4B

21,280,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT