MCCB

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-06A, 4.5KA

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-10A, 4.5KA

484,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-16A, 4.5KA

484,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-20A, 4.5KA

484,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 4.5KA

484,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-32A, 4.5KA

1,012,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-20A, 10KA

1,012,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 10KA

737,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-32A, 10KA

737,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-40A, 10KA

737,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện)RKP1P+N-63A, 10KA

753,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-25A, 10KA

1,045,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-32A, 10KA

1,045,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-40A, 10KA

1,045,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-63A, 10KA

1,155,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN-b-3P+N-63A, 10KA

1,265,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ LS UA-1

104,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ LS UA-2

104,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ LS UA-4

170,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ LS AU-100

231,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33120

741,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33145

741,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33620

1,087,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33720

1,871,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Easy9 surge arrester Schneider EZ9L33745

1,940,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT