Biến tần Vào 1 pha 100/120VAC - Ra 3 pha 100/120VAC

Biến tần Control Techniques C200-01100017 - 0,25kW

3,026,100 VNĐ 4,323,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-01100024 - 0,37kW

4,258,100 VNĐ 6,083,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02100042 - 0,75kW

6,129,200 VNĐ 8,756,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02100056 - 1,1kW

8,323,700 VNĐ 11,891,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT