Biến tần Vào 2 pha 200/240VAC - Ra 3 pha 200/240VAC

Biến tần Control Techniques C200-02200024 - 0,37kW

4,211,900 VNĐ 6,017,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02200033 - 0,55kW

4,727,800 VNĐ 6,754,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02200042 - 0,75kW

4,912,600 VNĐ 7,018,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02200056 - 1,1kW

5,613,300 VNĐ 8,019,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02200075 - 1,5kW

6,360,200 VNĐ 9,086,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-03200100 - 2,2kW

7,060,900 VNĐ 10,087,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-04200133 - 3kW

14,314,300 VNĐ 20,449,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-03200066A10100AB103

13,590,500 VNĐ 19,415,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-03200066A10100AB653

16,046,800 VNĐ 22,924,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-03200080A10100AB103

14,599,200 VNĐ 20,856,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-03200080A10100AB653

16,801,400 VNĐ 24,002,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-03200110A10100AB103

15,284,500 VNĐ 21,835,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-03200110A10100AB653

16,863,000 VNĐ 24,090,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-03200127A10100AB103

16,986,200 VNĐ 24,266,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-03200127A10100AB653

18,687,900 VNĐ 26,697,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-04200180A10100AB103

20,381,900 VNĐ 29,117,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-04200180A10100AB653

23,654,400 VNĐ 33,792,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-04200250A10100AB103

22,083,600 VNĐ 31,548,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-04200250A10100AB653

25,671,800 VNĐ 36,674,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-05200300A10100AB103

28,120,400 VNĐ 40,172,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-05200300A10100AB653

33,787,600 VNĐ 48,268,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06200500A10100AB103

39,262,300 VNĐ 56,089,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06200500A10100AB653

47,124,000 VNĐ 67,320,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06200580A10100AB103

45,930,500 VNĐ 65,615,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07200750A10100AB103

63,232,400 VNĐ 90,332,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07200940A10100AB103

74,928,700 VNĐ 107,041,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07201170A10100AB103

76,507,200 VNĐ 109,296,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-08201490A10100AB103

109,725,000 VNĐ 156,750,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-08201800A10100AB103

134,388,100 VNĐ 191,983,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09202160A10100AB103

195,857,200 VNĐ 279,796,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09202160A10100AN103

192,584,700 VNĐ 275,121,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09202160E10100AB103

189,312,200 VNĐ 270,446,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09202160E10100AN103

186,039,700 VNĐ 265,771,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09202660A10100AB103

220,643,500 VNĐ 315,205,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09202660A10100AN103

217,432,600 VNĐ 310,618,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09202660E10100AB103

214,098,500 VNĐ 305,855,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09202660E10100AN103

210,887,600 VNĐ 301,268,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10203250E10100AB103

234,480,400 VNĐ 334,972,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10203250E10100AN103

231,215,600 VNĐ 330,308,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10203600E10100AB103

253,545,600 VNĐ 362,208,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT