Giới thiệu một số đồng hồ đo độ ẩm thông dụng của fox

1. FOX-1H và NF-4HR(FOX-1H4):

Mô tả

FOX-1H

NF-4HR(FOX-1H4)

Chức năng

-Lựa chọn điều khiển khử ẩm(dehumidity) hoặc độ ẩm humidity.

-Hiệu chỉnh độ ẩm hiện tại.

-Lựa chọn điều khiển khử ẩm(dehumidity) hoặc độ ẩm humidity.

-Hiệu chỉnh độ ẩm hiện tại.

Dãy hoạt động

20~90%RH

10~100%RH

Cảm biến(đầu vào)

HS220

DS4000

Độ chính xác hiển thị

±5%rdg±1 chữ số

±3%rdg±1 chữ số

Ngõ ra

1 relay(1 cặp tiếp điểm 250VAC 2A)

1 relay(1 cặp tiếp điểm 250VAC 2A)

Phương thức điều khiển

ON/OFF

ON/OFF

Nguồn

230VAC 50/60Hz(có thể đặt nguồn 110VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC±10%)

230VAC 50/60Hz(có thể đặt nguồn 110VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC±10%)

Nút cài đặt

Set/Up(▲)/Down(▼)

Set/Up(▲)/Down(▼)

Nhiệt độ/Độ ẩm môi trường

0~55oC(32~131oF),35~80%RH

0~55oC(32~131oF),35~80%RH

Kích thước

77(W)x35(H)x77(D) mm

48(W)x48(H)x106(D) mm

Cân nặng(tính cả hộp)

312g

320g

 

                   FOX-1H                                                          NF-4HR(FOX-1H4)

2. FOX-2H và NF-4HR1(FOX-2H4):

Mô tả

FOX-2H

NF-4HR1(FOX-2H4)

Chức năng

-Lựa chọn điều khiển khử ẩm(dehumidity) hoặc độ ẩm humidity.

-Ngõ ra thời gian trễ.

-Hiệu chỉnh độ ẩm hiện tại.

-Ngõ ra 1: Điều khiển độ ẩm

-Ngõ ra 2: Ngõ cài đặt độ ẩm thứ 2 hoặc ngõ ra thời gian(time)

-Lựa chọn điều khiển khử ẩm(dehumidity) hoặc độ ẩm humidity.

-Ngõ ra thời gian trễ.

-Hiệu chỉnh độ ẩm hiện tại.

-Ngõ ra 1: Điều khiển độ ẩm

-Ngõ ra 2: Ngõ cài đặt độ ẩm thứ 2 hoặc ngõ ra thời gian(time).

Dãy hoạt động

10.0~100.0%RH

10.0~99.9%RH

Cảm biến(đầu vào)

HM1500

HM1500

Độ chính xác hiển thị

±3%rdg±1 chữ số

±3%rdg±1 chữ số

Ngõ ra

2  relay(1 cặp tiếp điểm 250VAC 2A và 1 tiếp điểm thường mở).

1R:Ngõ ra độ ẩm, 2R: Ngõ ra độ ẩm hoặc thời gian.

2  relay(1 cặp tiếp điểm 250VAC 2A và 1 tiếp điểm thường mở).

1R:Ngõ ra độ ẩm, 2R: Ngõ ra độ ẩm hoặc thời gian.

Phương thức điều khiển

ON/OFF

ON/OFF

Nguồn

230VAC 50/60Hz(có thể đặt nguồn 110VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC±10%)

230VAC 50/60Hz(có thể đặt nguồn 110VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC±10%)

Nút cài đặt

Set/Up(▲)/Down(▼)

Set/Up(▲)/Down(▼)

Nhiệt độ/Độ ẩm môi trường

0~55oC(32~131oF),35~80%RH

0~55oC(32~131oF),35~80%RH

Kích thước

77(W)x35(H)x77(D) mm

48(W)x48(H)x106(D) mm

Cân nặng(tính cả hộp)

234g

320g

 

                              FOX-2H                                                                                   NF-4HR1(FOX-2H4)