Biến tần Vào 3 pha 200/240VAC - Ra 3 pha 200/240VAC

Biến tần Control Techniques C200-04200176 - 4kW

16,046,800 VNĐ 22,924,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-05200250 - 5,5kW

21,051,800 VNĐ 30,074,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-06200330 - 7,5kW

34,804,000 VNĐ 49,720,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-06200440 - 11kW

42,103,600 VNĐ 60,148,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-07200610 - 15kW

62,077,400 VNĐ 88,682,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-07200750 - 18,5kW

73,535,000 VNĐ 105,050,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-07200830 - 22kW

75,128,900 VNĐ 107,327,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-08201160 - 30kW

103,611,200 VNĐ 148,016,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-08201320 - 37kW

118,957,300 VNĐ 169,939,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-09201760A - 45kW

147,724,500 VNĐ 211,035,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-09202190A - 55kW

188,003,200 VNĐ 268,576,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0004S100-2EXNNS 0.4/0.75kW

7,890,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0008S100-2EXNNS 0.75/1.5kW

8,540,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0015S100-2EXNNS 1.5/2.2kW

9,880,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0022S100-2EXNNS 2.2/3.7kW

11,370,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0037S100-2EXNNS 3.7/4kW

11,600,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0040S100-2EXNNS 4/5.5kW

11,600,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0055S100-2EXNNS 5.5/7.5kW

14,780,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0075S100-2EXNNS 7.5/11kW

16,540,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0110S100-2EXNNS 11/15kW

24,760,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0150S100-2EXNNS 15/18.5kW

28,720,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT