Hướng dẫn cài đặt fox-1h và fox-1h4(nf-4hr)

1. Sơ đồ đấu dây của thiết bị:

  • Cách đấu dây của FOX-1H tương tự FOX-1004, chỉ khác chân cảm biến của FOX-1H là 3 chân 1,2,3 như hình vẽ.
  • Đối với FOX-1H4(NF-4HR), xem sơ đồ trên ta đấu tương tự FOX-1H nhưng khác chân. Lúc này chân 1,2 của NF-4HR là 2 chân cấp nguồn chính(tương tự chân 11,12 của FOX-1H), chân 5,4,3 là chân tiếp điểm ngõ ra(tương tự chân 8,9,10 của FOX-1H), ba chân cảm biến 6,7,8 tương tự chân 1,2,3 của FOX-1H.

2. Cài đặt thiết bị:

Cách cài đặt của FOX-1H và FOX-1H4(NF-4HR) tương tự FOX-1004 chỉ khác tyP của FOX-1004 dùng để chọn điều khiển lạnh(C) hoặc nóng(H), còn tyP của 2 loại đồng hồ này dùng để chọn phương thức điều khiển độ ẩm(H: Humidity) hoặc điều khiển khử ẩm(d: Dehumidity). (Xem lại phần cài đặt FOX-1004).

Sơ đồ cài đặt của đồng hồ như sau: