Màn hình HMI

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500

13,071,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512

14,455,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5500

28,043,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512

30,641,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,710,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

5,810,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

13,590,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

6,640,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

6,890,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

10,410,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

23,550,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

30,630,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

35,670,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

43,190,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

30,630,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

35,670,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

43,190,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình cài đặt biến tần Schneider VW3A1113

2,222,286 VNĐ 3,367,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT