Hướng dẫn cài đặt điều khiển nhiệt độ fox-1ch và fox-1ph

* Cách đấu nối và cài đặt của FOX-1CH và FOX-1PH tương tự như FOX-1004, chỉ khác là cảm biến đầu vào K(Ca) ở FOX-1CH (đấu vào 2 chân 1 và 2), cảm biến đầu vào Pt(đấu vào 3 chân 1,2,3) như hình vẽ ở 6.1. Nhà sản xuất không bán cảm biến kèm với đồng hồ như FOX-1004 và 3 chân relay 8,9,10 ở FOX-1004 được thay bằng 3 chân 6,7,8. Hai loại này có thể đo được tối đa 400oC. (Xem lại phần cài đặt FOX-1004).

1.Sơ đồ đấu dây của đồng hồ điều khiển nhiệt độ fox-1ch và fox-1ph:

 

2.Cách cài đặt điều khiển nhiệt độ fox-1ch và fox-1ph:

Sơ đồ cài đặt của đồng hồ điều khiển nhiệt độ như sau:

 

 

Với HSP: Nhiệt độ ngưỡng cao nhất(Nhiệt độ tối đa có thể sử dụng trên đồng hồ)

LSP: Nhiệt độ ngưỡng thấp nhất(Nhiệt độ tối thiểu có thể sử dụng trên đồng hồ)