Servo Dây chuyền sản xuất thiết bị bán dẫn, Máy kiểm tra mô-đun máy ảnh, Băng tải, Phân loại hàng hóa, PCB Loader