Biến tần Vào 3 pha 380/480VAC - Ra 3 pha 380/480VAC

Biến tần Ls SV0015IS7-2NO 1.5kW

8,250,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0037IS7-2NO 3.7kW

9,060,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02400013 - 0,37kW

6,598,900 VNĐ 9,427,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02400018 - 0,55kW

6,829,900 VNĐ 9,757,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02400023 - 0,75kW

7,014,700 VNĐ 10,021,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02400032 - 1,1kW

7,253,400 VNĐ 10,362,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-02400041 - 1,5kW

8,654,800 VNĐ 12,364,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-03400056 - 2,2kW

9,917,600 VNĐ 14,168,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-03400073 - 3kW

12,258,400 VNĐ 17,512,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-03400094 - 4kW

12,674,200 VNĐ 18,106,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-04400135 - 5,5kW

15,669,500 VNĐ 22,385,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-04400170 - 7,5kW

16,793,700 VNĐ 23,991,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-05400270 - 11kW

28,628,600 VNĐ 40,898,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-05400300 - 15kW

34,241,900 VNĐ 48,917,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-06400350 - 15kW

34,734,700 VNĐ 49,621,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-06400420 - 18,5kW

37,799,300 VNĐ 53,999,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-06400470 - 22kW

48,225,100 VNĐ 68,893,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-07400660 - 30kW

70,170,100 VNĐ 100,243,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-07400770 - 37kW

73,819,900 VNĐ 105,457,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-07401000 - 45kW

94,540,600 VNĐ 135,058,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-08401340 - 55kW

125,086,500 VNĐ 178,695,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-08401570 - 75kW

147,254,800 VNĐ 210,364,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-09402000A - 90kW

173,688,900 VNĐ 248,127,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-09402240A - 110kW

197,967,000 VNĐ 282,810,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0004S100-4EXNNS 0.4/0.75kW

8,470,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0008S100-4EXNNS 0.75/1.5kW

8,950,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0015S100-4EXNNS 1.5/2.2kW

9,830,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0022S100-4EXNNS 2.2/3.7kW

11,170,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0037S100-4EXNNS 3.7/4kW

11,980,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0040S100-4EXNNS 4/5.5kW

11,980,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0055S100-4EXNNS 5.5/7.5kW

1,344,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0075S100-4EXNNS 7.5/11kW

14,900,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0110S100-4EXNNS 11/15kW

21,070,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0150S100-4EXNNS 15/18.5kW

23,280,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0185S100-4EXNNS 18.5/22kW

25,770,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0220S100-4EXNNS 22/30kW

28,000,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0008IS7-4NOFD 0.75kW

9,500,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0037IS7-4NOFD 3.7kW

740,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0075IS7-4NOFD 7.5kW

13,430,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls SV0110IS7-4NOFD 11kW

20,750,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT