Biến tần Vào 1 Pha 220VAC - Ra 3 Pha 220VAC

Biến tần Hitachi NES1-002SB

2,420,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi NES1-022SB

3,850,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Hitachi WJ200-004SFC

4,224,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLA1-0D40S2G

1,639,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLA1-0D75S2G

1,639,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLA1-01D5S2G

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLB1-02D2S2G

2,893,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.4GB

2,849,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.7GB

2,486,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-2S-1.5GB

3,113,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-2S-2.2GB

3,729,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLF1-0D40S2G

2,783,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLF1-0D75S2G

2,860,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLF1-01D5S2G

3,157,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLF1-02D2S2G

3,938,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLF1-03D7S2G

5,720,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Dorna DLF1-05D5S2G

8,833,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-11GB

16,225,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-15GB

18,755,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-2.2GB

4,521,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-3.7GB

5,896,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-5.5GB

7,634,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-7.5GB

13,233,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV004IG5A-1

3,620,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV008IG5A-1

3,890,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN LS SV015IG5A-1

4,380,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U02M2B

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U02M2W

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U02M2WS

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U04M2B

20,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U04M2W

4,143,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U04M2WS

4,143,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U06M2B

4,610,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U06M2W

4,610,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U06M2WS

4,610,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U07M2B

4,635,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U07M2W

5,145,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U07M2WS

5,145,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U11M2B

4,797,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Schneider ATV320U11M2W

5,870,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT