Biến tần Vào 1 pha 200/240VAC - Ra 3 pha 200/240VAC

Biến tần Control Techniques C200-01200017 - 0,25kW

3,742,200 VNĐ 5,346,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-01200024 - 0,37kW

3,880,800 VNĐ 5,544,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-01200033 - 0,55kW

4,304,300 VNĐ 6,149,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques C200-01200042 - 0,75kW

4,535,300 VNĐ 6,479,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần ls LSLV0055L100-4NNFN 5.5kW

11,730,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần ls LSLV0075L100-4NNFN 7.5kW

14,320,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần ls LSLV0110L100-4NNFN 11kW

16,670,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần ls LSLV0150L100-4NNFN 15kW

21,410,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần ls LSLV0185L100-4NNFN 18.5kW

25,030,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần ls LSLV0220L100-4NNFN 22kW

30,770,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0004S100-1EONNS 0.4/0.75kW

4,720,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0008S100-1EONNS 0.75/1.5kW

5,060,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0015S100-1EONNS 1.5/2.2kW

5,690,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Ls LSLV0022S100-1EONNS 2.2/3.7kW

6,100,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT