Biến tần Vào 3 pha 500/575 VAC - Ra 3 pha 500/575 VAC

Biến tần Control Techniques F600-05500039A10100AB103

29,506,400 VNĐ 42,152,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-05500039A10100AB653

35,358,400 VNĐ 50,512,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-05500061A10100AB103

29,822,100 VNĐ 42,603,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-05500061A10100AB653

35,797,300 VNĐ 51,139,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-05500100A10100AB103

30,261,000 VNĐ 43,230,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-05500100A10100AB653

36,305,500 VNĐ 51,865,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500120A10100AB103

35,042,700 VNĐ 50,061,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500120A10100AB653

42,026,600 VNĐ 60,038,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500170A10100AB103

38,815,700 VNĐ 55,451,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500170A10100AB653

46,623,500 VNĐ 66,605,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500220A10100AB103

42,658,000 VNĐ 60,940,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500220A10100AB653

51,212,700 VNĐ 73,161,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500270A10100AB103

54,546,800 VNĐ 77,924,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500270A10100AB653

65,434,600 VNĐ 93,478,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500340A10100AB103

62,601,000 VNĐ 89,430,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500340A10100AB653

75,121,200 VNĐ 107,316,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-06500430A10100AB103

76,507,200 VNĐ 109,296,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07500530A10100AB103

97,389,600 VNĐ 139,128,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-07500730A10100AB103

111,172,600 VNĐ 158,818,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-08500860A10100AB103

137,529,700 VNĐ 196,471,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-08501080A10100AB103

160,876,100 VNĐ 229,823,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09501250A10100AB103

197,112,300 VNĐ 281,589,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09501250A10100AN103

193,901,400 VNĐ 277,002,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09501250E10100AB103

190,628,900 VNĐ 272,327,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09501250E10100AN103

187,425,700 VNĐ 267,751,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09501500A10100AB103

219,134,300 VNĐ 313,049,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09501500A10100AN103

215,923,400 VNĐ 308,462,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09501500E10100AB103

215,168,800 VNĐ 307,384,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-09501500E10100AN103

211,957,900 VNĐ 302,797,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10502000E10100AB103

224,917,000 VNĐ 321,310,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10502000E10100AN103

221,713,800 VNĐ 316,734,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11502480E10100AB103

268,329,600 VNĐ 383,328,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11502480E10100AN103

265,126,400 VNĐ 378,752,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11502880E10100AB103

282,235,800 VNĐ 403,194,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11502880E10100AN103

278,963,300 VNĐ 398,519,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11503150E10100AB103

325,964,100 VNĐ 465,663,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11503150E10100AN103

322,691,600 VNĐ 460,988,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10502000E10100AB103

224,917,000 VNĐ 321,310,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-10502000E10100AN103

221,713,800 VNĐ 316,734,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Control Techniques F600-11502480E10100AB103

268,329,600 VNĐ 383,328,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT