PLC, Màn hình HMI

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500

13,071,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512

14,455,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5500

28,043,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512

30,641,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,710,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

5,810,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

13,590,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

6,640,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

6,890,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

10,410,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

23,550,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

30,630,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

35,670,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

43,190,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

30,630,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

35,670,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

43,190,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID2-2

176,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID3-2

176,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CLD3-2

176,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics C1D4-2

331,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics C2D4-2

331,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID4-10R

481,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID4-10T

481,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID4-3R

191,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID4-3T

191,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID4-5T

303,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID4-5R

303,600 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CID3-5

254,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CIDH4-3

372,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CLD2-2

162,800 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp kết nối M8/M12 Autonics CLD3-5

254,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Expension I/O Ls XBE-TN32A

3,210,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-AD04A

4,870,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC32A

3,210,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT