Điều khiển nhiệt độ Đầu dò loại PT100

Temperature controller Hanyoung AT3-P

1,445,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Temperature controller Hanyoung DF7-PPMNR-08

1,413,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Temperature controller Hanyoung HY8200S-PPMOR-07

1,309,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Temperature controller Hanyoung HY8200S-PPMOR-08

1,309,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YT-B4R16

1,697,300 VNĐ
Đã bao gồm VAT