Thiết kế và lắp đặt tủ điện điều khiển

KHẢO SÁT TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA

✅ Hệ thống băng tải gắp hàng tự động.

✅ Hệ thống tự động hóa dây truyền.

✅ Hệ thống xử lý nước.

✅ Hệ thống quạt làm mát xưởng gia cầm….

✅ Hệ thống nhiệt độ độ ẩm…..

….…v….v…..

Hệ thống băng tải gắp hàng tự động

* Hệ thống tự động hóa dây truyền.

* Hệ thống xử lý nước.

* Hệ thống quạt làm mát xưởng gia cầm….

* Hệ thống nhiệt độ độ ẩm…

✅ Thiết kế điện sắp xếp thiết bị điện bằng phần mềm autocad

✅ Lập trình hệ thống tự hóa bằng các phần mềm PLC MITSUBISHI,DELTA,LS,SCHNEIDER………;

✅ Viết chương trình HMI