Bảo trì và nâng cấp hệ thống tự động hóa công nghiệp

 

Nâng cấp, bảo trì hệ thống tự động hóa

✅ Nâng cấp hệ thống tủ điện công nghiệp;

-Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng cần nâng cấp hệ thống.

- Tư vấn đưa ra giải pháp và thiết bị phù hợp với hệ thống khách hàng cần.

- Đấu nối cài đặt thiết bị hoạt động hệ thống cho khách hàng.


 

✅ Nâng cấp hệ thống PLC/SCADA,HMI

-Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng cần nâng cấp hệ thống.

- Tư vấn đưa ra giải pháp và thiết bị phù hợp với hệ thống khách hàng cần.

- Đấu nối cài đặt thiết bị hoạt động hệ thống cho khách hàng


 

✅ Nâng cấp hệ thống điện nhà máy;

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng cần nâng cấp hệ thống.

- Tư vấn hệ thống hiện hữu khách hàng cần hoàn thiệt và chính xác hơn.

-Hoàn thành cải tạo hệ thống theo yêu cầu khách hàng.

 

✅ Sửa lỗi, khắc phục sự cố dây chuyền sản xuất;

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng.

- Kiểm tra bảng lỗi tìm ra nguyên nhân lỗi của hệ thống.

- Khắc phục xử cố hệ thống tự động nhà máy


- Kiểm tra khảo sát phát hiện lỗi hệ thống.