MCB CHINT

CB tép (MCB) NXB1-50 dòng cắt 6KA 1 cực

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Áp tô mát Chint NXB-125 1P C100

103,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Áp tô mát Chint NXB-125 1P C125

121,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Áp tô mát Chint NXB-125 1P C80

103,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCB CHINT NXB2-125G-C100

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Áp tô mát Chint NXB-125 2P C125

241,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Áp tô mát Chint NXB-125 2P C80

203,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Áp tô mát Chint NXB-125 3P C100

304,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Áp tô mát Chint NXB-125 3P C125

358,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Áp tô mát Chint NXB-125 3P C80

304,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT