Vicruns

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.4GB

2,849,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-2S-0.7GB

2,486,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-2S-1.5GB

3,113,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-2S-2.2GB

3,729,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-4T-0.7GB

3,465,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-4T-1.5GB

3,564,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD120-4T-2.2GB

3,938,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-3.0GB

5,181,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-4.0GB

4,807,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN VICRUNS VD120-4T-5.5GB

6,226,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-2.2GB

4,642,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-7.5GB/11PB

8,459,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-11GB/15PB

10,912,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-15GB/18.5PB

13,233,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-18.5GB/22PB

16,225,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-22G/30

18,755,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-30G/37P

22,572,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-37G/45P

28,380,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-45G/55P

35,475,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-55G/75P

40,238,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

BIẾN TẦN VICRUNS VD520-4T-75G/90P

49,533,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-185G/200P

117,194,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-160G/185P

100,441,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-4T-132G/160P

88,154,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-1.5GB

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-2.2GB

6,556,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-3.7GB

7,238,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-5.5GB

8,921,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-7.5GB

8,921,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-11GB

13,310,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-15GB

13,310,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-18.5GB

19,624,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-22G

22,704,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD530-4T-30G

26,323,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-11GB

16,225,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-15GB

18,755,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-2.2GB

4,521,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-3.7GB

5,896,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-5.5GB

7,634,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Biến tần Vicruns VD520-2S-7.5GB

13,233,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT