PLC Schneider

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M100 Schneider TM100C24RN

3,330,162 VNĐ 5,045,700 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ lập trình PLC Modicon Easy M101 Schneider TM100C40RN

3,735,270 VNĐ 5,659,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cáp nối đa năng Schneider BMXXBC030K

2,397,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT