PLC LS

Expension I/O Ls XBE-TN32A

3,210,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-AD04A

4,870,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Modoule mở rộng ngõ vào DC LS XBE-DC32A

3,210,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-AD04C

7,870,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-AD08A

7,330,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Special Ls XBF-AH04A

5,940,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Special Ls XBF-DC04A

4,870,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-DC04C

7,870,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Special Ls XBF-DV04A

4,870,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-DV04C

7,870,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-HD02A

4,920,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-HO02A

4,920,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Specia Ls lXBF-PD02A

5,460,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-PN04B

8,830,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-PN08B

9,690,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-RD01A

4,760,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

SpecialXBF-RD04A

5,400,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Special Ls XBF-TC04S

7,540,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Expension I/OXBL-C21A

4,280,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Expension I/OXBL-C41A

4,280,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-CMEA

5,350,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-CSEA

5,350,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-DSEA

8,990,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-EIMF

9,420,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-EIMH

8,130,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-EIMT

7,060,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-EIPT

9,100,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-EMTA

7,100,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-PMEC

10,760,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-PSEA

9,850,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

CommunicationXBL-RMEA

4,070,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DN16S

4,500,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DN32S

5,430,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Bộ điều khiển khả trình LS XBM-DR16S

4,710,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN10E

3,280,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN14E

3,630,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Main unit for IEC (Economic type)XEC-DN20E

4,450,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT