MCCB LS

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-06A, 4.5KA

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-10A, 4.5KA

484,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-16A, 4.5KA

484,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-20A, 4.5KA

484,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 4.5KA

484,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-32A, 4.5KA

1,012,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-20A, 10KA

1,012,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 10KA

737,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-32A, 10KA

737,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-40A, 10KA

737,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện)RKP1P+N-63A, 10KA

753,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-25A, 10KA

1,045,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-32A, 10KA

1,045,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-40A, 10KA

1,045,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-63A, 10KA

1,155,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

RCCB (chống rò điện) RKN-b-3P+N-63A, 10KA

1,265,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ LS UA-1

104,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ LS UA-2

104,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ LS UA-4

170,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ LS AU-100

231,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 3 pha LS ABN103C-75A

1,265,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Aptomat MCCB LS ABN104C-100A

1,540,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 2 pha LS BS32c-15A

93,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 2 pha LS BS32c-20A

93,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 3 pha LS ABN53C-20A

946,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 3 pha LS ABN53C-30A

946,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 3 pha LS ABN53C-40A

946,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 3 pha LS ABN53C-50A

946,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 3 pha LS ABN103C-40A

1,265,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Aptomat MCCB LS ABN104C-50A

1,540,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Aptomat MCCB LS ABN104C-60A

1,540,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Aptomat MCCB LS ABN104C-75A

1,540,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 3 pha LS ABN203C-200A

2,398,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Cầu dao điện MCCB 3 pha LS ABN203C-250A

2,398,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT