MCCB CHINT

Mccb Chint NXM-125S/3300 63A

889,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-NXM-125S/3300 100A

889,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-125S/3300 125A

889,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-125S/3300 32A

889,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-125S/3300 40A

889,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-125S/3300 50A

889,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-125S/3300 80A

889,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-250S/3300 160A

1,291,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-250S/3300 200A

1,291,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-250S/3300 250A

1,291,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-400S/3300 320A

4,264,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-400S/3300 350A

4,264,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXM-400S/3300 400A

4,264,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXR-100 23A-32A

480,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXR-100 30A-40A

480,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXR-100 37A-50A

480,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXR-100 48A-65A

480,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Mccb Chint NXR-100 55A-70A

480,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCB CHINT NXB-63 1P C1 6kA

50,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCB CHINT NXB-63 1P C2 6kA

50,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 3P Chint NXM-1000S/3300 1000A

16,058,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 2P Chint NXM-125S/2300 100A

567,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 3P Chint NXM-125S/3300 25A

889,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 4P Chint NXM-125S/4300B 100A

1,327,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 4P Chint NXM-125S/4300B 63A

1,327,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 3P Chint NXM-1600H/3300T 1250A

30,840,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 3P Chint NXM-1600H/3300T 1600A

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

MCCB 4P Chint NXM-250S/4300B 200A

1,855,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 3P Chint NXM-630S/3300 500A

5,923,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 3P Chint NXM-630S/3300 630A

5,923,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB 3P Chint NXM-800S/3300 800A

9,996,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB Chint NM8N-1600H EM 1000 3P

34,556,500 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB Chint NM8N-1600H EM 1000 3P MOD AC230

49,493,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB Chint NM8N-1600H EM 1000 3P MOD AC400

49,493,400 VNĐ
Đã bao gồm VAT

MCCB Chint NM8N-1600H EM 1000 4C

44,143,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT