Khởi động từ CHINT

Tiếp điểm phụ lắp trước NS2-AE11

53,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NCH8-20/20 220/230V

265,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NCH8-25/20 220/230V

301,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NCH8-40/20 220/230V

455,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NCH8-63/20 220/230V

539,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-32 380V 50/60Hz

414,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-32 220V 50/60Hz

414,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-25 220V 50/60Hz

307,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-25 380V 50/60Hz

307,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-22-380

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-22 220V 50/60Hz

231,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-225 380V 50/60Hz

3,621,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-225 220V 50/60Hz

3,621,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-185 380V 50/60Hz

3,377,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-185 220V 50/60Hz

3,377,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-85 220V 50/60Hz

1,238,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-85 380V 50/60Hz

1,238,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-75 220V 50/60Hz

1,111,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-75 380V 50/60Hz

1,111,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Khởi động từ Chint NXC-12 220V 50/60Hz

202,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-12 380V 50/60Hz

202,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-16 220V 50/60Hz

207,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-16 380V 50/60Hz

207,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-18 220V 50/60Hz

216,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-18 380V 50/60Hz

216,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-160 220V 50/60Hz

2,989,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-160 380V 50/60Hz

2,989,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-38 220V 50/60Hz

439,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-38 380V 50/60Hz

439,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-40 220V 50/60Hz

642,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-40 380V 50/60Hz

642,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-50 220V 50/60Hz

704,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-50 380V 50/60Hz

704,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-65 220V 50/60Hz

795,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-65 380V 50/60Hz

795,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Contactor Chint NXC-400 AC/DC 220V-240V

8,037,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT