Công tắc CHINT

Chuyển mạch 2 vị trí

31,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Chuyển mạch 3 vị trí

46,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc xoay 2 vị trí tự trả

31,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Chuyển mạch 2VT

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Chuyển mạch 3VT

Liên hệ
Đã bao gồm VAT

Công tắc đảo chiều 3 pha CHINT HY2-20

202,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc đảo chiều 3 pha CHINT HY2-8

147,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc đảo chiều 3 pha CHINT HY2-12

193,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Tiếp điểm phụ Chint NP2-BE102

16,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/3 100A

10,030,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/3 25A

10,030,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/3 32A

10,030,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/3 40A

10,030,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/3 50A

10,030,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/3 63A

10,030,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/3 80A

10,030,900 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/4 25A

10,814,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/4 32A

10,814,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/4 40A

10,814,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/4 50A

10,814,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/4 63A

10,814,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125H/4 80A

10,814,100 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125S/3 100A

8,190,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125S/3 25A

9,792,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125S/3 32A

9,792,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125S/3 40A

9,792,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125S/3 50A

9,792,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125S/3 63A

9,792,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Công tắc chuyển mạch Chint NZ7-125S/3 80A

9,792,200 VNĐ
Đã bao gồm VAT