Màn hình HMI LS

Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)

3,710,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)

5,810,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)

13,590,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)

6,640,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)

6,890,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)

10,410,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)

23,550,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)

30,630,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)

35,670,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)

43,190,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)

30,630,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)

35,670,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT

Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)

43,190,000 VNĐ
Đã bao gồm VAT